malmo_burfagelforening

En ideell förening som sysslar med burfåglar från alla världsdelar.

Fågelnyheter

Forskning runt Kungspingviner

11 Juli, 2012

Kungspingviner tål en del mänsklig påverkan, men långt ifrån alla störningsmoment. Ett team av forskare jämförde 15 kungspingviner (Aptenodytes patagonicus) vars häckningsplatser störs av människor dagligen med 18 pingviner som häckar i ostörda områden. Alla utvalda pingviner födde upp ungar i åldern från 2 dagar till 1 månad. Stressen som varje pingvin utsattes för mättes upp genom registrering av hjärtfrekvens och delades in i 3 olika faktorer. Människa som närmar sig inom en 10 meters radie från kolonin. Ljud från turister, forskare, och maskiner, som rör sig i utkanten av kolonin. Stress som upplevdes vid tillfångatagning i forskningssyfte och provtagning. När man jämförde värden från experimentet visade sig att pingviner från områden med hög mänsklig störning var mindre stressade av buller och närmande människor, men vid fångenskap nådde de båda sin största relativa pulsökning med 42% men att de sedan återhämtat sig snabbare till normal frekvens. "Våra fynd visar att ett fall av fysiologisk anpassning till mänsklig närvaro när kolonier av kungspingviner studeras under längre tider och betonar vikten av att betrakta potentiella effekter av mänsklig närvaro i ekologiska studier. Utvärdering av människans påverkan på skyddade djur såsom kungspingviner är särskilt viktigt med tanke på den ökande populariteten för Antarktis turistgrupper säger huvudförfattare Vincent Viblanc".

Källa: sciencedaily.com

Räddningen för Rowi Kiwifågeln?

25 Juni, 2012

Efter 100 års frånvaro från North Island på Nya Zeeland har nu Rowi Kiwifågel återvänt. En koloni på 20st juveniler skall nu flyttas till den rovdjursfria Mana Island strax utanför Wellington, där arten på sikt skall nå bättre häckningsresultat. "Genom att skicka den unga populationen norrut till Mana Island gör vi det möjligt för Rowi'n att häcka utan eller med betydligt mindre inblandning från människan" säger Iain Graham från BNZ Operation NEst EggTM Ranger. "Vi förväntar oss att avsaknaden av rovdjurspåverkan kommer att bidraga tillbättre avel och mindre konkurrens i området. Detta kommer att säkerställa att Rowi'n på Mana Island kommer producera ett större antal kycklingar som med tiden blir del av den befintliga ursprungspopulationen på ÅŒkārito. Det var Department of Conservation som är en del av BNZ Operation NEst EggTM Ranger som tog 20 Rowiägg från ÅŒkāritos skogar för att skydda dem från rovdjur som Hermelin och andra introducerade skadedjur. När äggen till slut kläcktes på Westcoast WildlifeCentre i Franz Josef, föddes ungarna upp för att bli självständiga individer på den rovdjursfria Motuara Island i Marlborough Sounds. Ungarna transporterades därefter över till ManaIsland med helikopter. Fotnot: Kivier [Apterygidae] är en flygoförmögen fågelfamilj inom ordningen strutsfåglar med det enda släktet [Apteryx] som omfattar fem nattaktiva arter och som endast lever på Nya Zeeland. De räknas som nationalfågel och symbol för landet Nya Zeeland och människorna som bor där. 2007 fanns ca 200 individer och arten återhämtar sig nu långsamt.

Källa: wildlifeextra.com

Princess papegojor i Newhaven Wildlife Sanctuary

15 Juni, 2012

Princessparakiten en av Australiens mest sällsynta och utrotningshotade fågelart har plötsligt dykt upp i stora flockar i Newhaven Wildlife Sanctuary söder om Melbourne. I vilt habitat är det mycket ovanligt att arten ses, men det senaste veckorna har många observationer registrerats i Newhaven i Australien, flockar på upp till 50 flygande fåglar. Prinsessan parakiten namngavs för att hedra prinsessan Alexandra av Danmark, som blev drottning Alexandra efter giftermål med Edward VII. Princessparakiten tros vara långlivade, upp till 30 år, och häckar endast då det finns gott om föda,

Källa: wildlifeextra.com

Åtta kakapoer har släppts ut på en ö i norra Nya Zeeland

17 Maj, 2012

Åtta kakapoer har fångats in för att släppas ut på den Nya Zeeländska ön Little Barrier Island (Hauturu). Akiura fångades in på ön Whenua Hou/Codfish Island, nära Stewart Island söder om Nya Zeeland på lördagen den 18 April tillsammans med fem andra kakapoer. Två andra kakapoer fångades samma dag på Anchor Island i Fiordland. Alla åtta kakapoerna sattes i burar och togs sedan med helikopter till Invercargill flygplats, där de placerades på ett flyg från Air New Zealand till Christchurch och sedan vidare till Auckland. Rakiura skulle släppas ut med de andra på ön Little Barrier Island. Men en infektion förhindrade detta och hon fördes istället till Auckland Zoo för behandling. Den 10åriga honan har tillbringat de senaste 19 dagarna vid Auckland Zoo och är nu på väg för att ansluta sig till sju andra kakapoer på Little Barrier Island (Hauturu). Kakapoer har släppts på ön för att se om de framgångsrikt kan häcka och föda upp ungarna utan hjälp från människan. Deras framsteg kommer att övervakas noggrant och stöd kommer att ges om det krävs för att hålla fåglarna vid liv. Kakapoer levde på ön från 1982-1999. De flyttades när råttorna störde deras häckning och åt deras ägg. Råttorna har numera utrotats från ön. Fyra av kakapoer släpptes den 18 April hade tidigare levt på ön. Little Barrier beskrivs som ett "botaniskt paradis" som upprätthåller ett nästan komplett skydd av tät och obruten skog där träden ger skydd åt många sällsynta eller utrotningshotade djurarter. Det totala antalet arter av inhemska växter tros sträcker sig till omkring 400st, och ön sägs ge skydd åt fler hotade fågelarter än alla andra öar i Nya Zeeland. Ön har identifierats som ett viktigt område för fågel av Bird Life International eftersom det är en häckplats för sårbara Cook och Parkinsons Petrellerna. Ön är ett särskilt skyddat naturreservat, där mänsklig påverkan begränsas till ett minimum. Tillstånd krävs för att besöka denna ön Fotnot: Little Barrier Island eller som den också kallas Hauturu,

Källa: wildlifeextra.com

Embryo reagerar på ljud före de kläckts!

3 Maj, 2012

Enligt en studie som publicerades den 3 maj i "Current Biology" har forskare väckt embryo av fåglar i ett ägg genom att spela meningsfulla ljud på hög volym. Spelades meningslösa ljud så fick man inte samma rektion från embryonas hjärna. Resultaten kan få konsekvenser inte bara för att utveckla kycklingar och andra djur, men också för tidigt född spädbarn, säger forskarna.

Källa: sciencedaily.com

Visa 5 inlägg till.

MBF - Blogg